Discuz!NT
欢迎 游客 , 注册 | 登录 | 会员 | 界面 | 简洁版本 | 在线 | 帮助
我的精神家园

发表新主题 回复该主题
本主题被查看25459次, 共46个帖子, 4页, 当前为第4页     选择页数: 1  2  3  4      跳转到第   上一主题   下一主题
标题: 共同体2022年9月《史记》读书反馈
新手上路
UID: 1489
来自:
精华: 0
积分: 50
帖子: 40
注册: 10/7/2018 8:16:16 AM
状态: 离线
威望: 10.00
金钱: 5.00 金币
2022-11-14 01:18
回复:共同体2022年9月《史记》读书反馈
周末根据要求阅读了《史记》,这里张贴补上9月和10月的《史记》笔记与感悟。
一、本纪
第一卷 五帝本纪
这是十二篇本纪的首篇,笔记如下:
基础背景:
黄帝者,少典之子,姓公孙,名曰轩辕。
黄帝二十五子,其得姓者十四人。
黄帝居轩辕之丘,而娶于西陵之女,是为嫘祖。嫘祖为黄帝正妃,生二子,其后皆有天下。其一曰玄嚣,是为青阳……
帝颛顼生子曰穷蝉。颛顼崩,而玄嚣之孙高辛立,是为帝喾。
帝挚立,不善,而弟放勋立,是为帝尧。
虞舜者,名曰重华。重华父曰瞽叟,瞽叟父曰桥牛,桥牛父曰句望,句望父曰敬康,敬康父曰穷蝉,穷蝉父曰帝颛顼,颛顼父曰昌意,以至舜七世矣。自从穷蝉以至帝舜,皆微为庶人
……
记叙远古传说中相继为帝的五个部落首领——黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜的事迹。其中前三者略写,后两者详写。记录了当时部落之间频繁的战争,以及部落联盟首领实行禅让,远古初民战猛兽、治洪水、开良田、种嘉谷、观测天文、推算历法、谱制音乐舞蹈等多方面的情况,形成华夏民族。
在记事上,司马迁利用了连环叙写方式。
如写舜时一方面继续扣紧对尧的叙写,一方面又突出了对舜的刻画,如:“舜年二十以孝闻。三十而帝尧问可用者,四岳咸荐虞舜,曰可。”侧面写出了尧的知人善任,同时还带出了禹、契、后稷等,为以后各篇的展开打下了基础。

第二卷 夏本纪
夏本是一个古老的部落,相传是由包括夏在内的十多个部落联合发展而来的,与古代其他部落交错分布于中国境内。到唐尧、虞舜时期,夏族的首领禹因治水有功,取得了帝位,并传给其子启,从而建立了我国历史上第一个奴隶制王朝。夏王朝约存在于前21世纪至前16世纪。
笔记:
基础背景:
夏禹,名曰文命。禹之父曰鲧,鲧之父曰帝颛顼,颛顼之父曰昌意,昌意之父曰黄帝。
前文用了大量的笔墨写出是由很多个分布于中国境内的部落联合发展而来的;
如:“卑宫室,致费于沟淢。陆行乘车,水行乘船,泥行乘橇,山行乘檋。左准绳,右规矩,载四时,以开九州,通九道,陂九泽,度九山。令益予众庶稻,可种卑湿。命后稷予众庶难得之食。食少,调有余相给,以均诸侯。禹乃行相地宜所有以贡,及山川之便利。”
点名了大禹接受治水任务之后就带领伯益和后稷,并发动诸侯百姓利用战俘刑徒,进行了艰苦卓绝的治山导水工程。水患平定之后,又让伯益后稷指导百姓发展生产,并根据各地出产规定向中央政府进贡纳税,并用这些多余的粮食物品救灾。大禹通过治山导水的成功,进一步通过纳税调剂多寡有无,已经奠定了一个统一的民族国家形成的政治经济基础。
后半部分通过详细的人物描写写出人物鲜明的个性特点,如:
帝曰:“毋若丹朱傲,维慢游是好,毋水行舟[1],朋淫于家[2],用绝其世[3]。予不能顺是。”禹曰:“予娶涂山[4],辛壬癸甲[5],生启予不子[6],以故能成水土功。辅成五服,至于五千里,州十二师[7],外薄四海,咸建五长[8],各道有功[9]。苗顽不即功[10]。帝其念哉!”曰:“道吾德,乃女功序之也[11]。”
这段大禹自己亲自向舜帝的工作汇报,点明了禹继帝位是顺理成章大势所趋,突出其功绩卓著的远古部落首领和帝王的形象。
#46  
发表新主题 回复该主题
本主题被查看25459次, 共46个帖子, 4页, 当前为第4页     选择页数: 1  2  3  4      跳转到第现在的时间是 2024-05-28 17:00:48
沪ICP备06020513

版权所有 Discuz!NT  
         Powered by Discuz!NT 1.0.6666 (Licensed)    Copyright © 2001-2024 Comsenz Inc.
Processed in 0.512 seconds